Na základe príslušných vyhlášok UVZ SR poskytujeme ubytovacie a stravovacie služby len osobám v režime „OTP“. Podľa aktuálneho covid automatu sa okres Brezno nachádza v červenej fáze.

Za osobu v režime „OTP“ (očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19) sa považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme za porozumenie.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri