Majstrovské 18-jamkové ihrisko Gray Bear, akadémia Little Bear aj cvičné plochy sú otvorené.

PREVÁDZKA GRAY BEAR

9:00 – 17:00 (posledný tee time o 17:00)

PREVÁDZKA LITTLE BEAR

9:00 – 18:00 (posledný tee time o 18:00)

GOLFOVÁ RECEPCIA

8:00 – 18:00

SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA

Aj u nás si už aktuálne môžete jedlo vychutnávať na terasách pri dodržiavaní príslušných nariadení ÚVZSR. Taktiež vydávame pokrmy so sebou „do krabičky“.

Reštaurácia je otvorená denne od 8:00 do 20:00.

Objednávky vopred: 048 6712 519, 520.

Aktuálny prevádzkový poriadok golfového ihriska Gray Bear Tále a akadémie Little Bear:

 1. Tee time si môžete rezervovať vopred cez web, aplikáciu alebo prostredníctvom golfovej recepcie denne v čase od 8:00 do 17:00 na tel. čísle: 048/6712512. Štarty budú realizované po 10 minútach. Little Bear je k dispozícii na hru v čase od 9:00 do 18:00 hod.
 2. Poplatok za hru je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou v golfovej recepcii. Prosíme hráčov, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, obmedziť návštevu golfovej recepcie. Členovia GKT si môžu poplatok za hru, resp. trolej dať na účet.
 3. Do konca apríla 2021 prebiehajú na ihrisku údržbové práce a cena green fee je preto ponížená o 40 %.
 4. Na ceny green fee za hru na Little Bear sa nevzťahujú recipročné zľavy ani žiadne iné zľavy.
 5. Vstup na recepciu za účelom úhrady poplatku za hru: Do priestorov recepcie vstupujte po jednom, s použitím respirátora FFP2/KN95. Pred vstupom si vydenzifikujte ruky. Stacionárny dezinfekčný prostriedok je umiestnený pri vstupe do recepcie. Vstup do priestorov recepcie je umožnený osobám, ktoré sa vedia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní s výnimkou osôb špecifikovaným v platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Odporúčame, aby ste si priniesli aj vlastný dezinfekčný gél na priebežné dezinfikovanie rúk počas hry na ihrisku.
 6. E-carts, ručné a elektrické troleje sú k dispozícii.
 7. Poplatok za troleje na akadémii Little Bear je 5 €. Poplatok je nutné uhradiť na golfovej recepcii. Na Little Bear nie je povolené použitie golfových autíčok.
 8. Počas hry prosíme hráčov o dodržiavanie bezpečných rozostupov.
 9. Prosíme vás, nevyťahujte z jamiek vlajky a nepoužívajte hrable v bunkeroch. Bunkery budú upravené personálom golfového ihriska.
 10. Cvičné plochy na Gray Bear aj Little Bear sú k dispozícii.
 11. Občerstvenie: V Slovenskej reštaurácii, ktorá sa nachádza v areáli golfového ihriska, si už môžete posedieť na terase. K dispozícii je tiež výdaj jedál „so sebou“ (take away). Slovenská reštaurácia je otvorená denne v čase od 8:00 do 17:00 hod. Na Little Bear je umiestnený automat s nápojmi.
 12. V prípade nerešpektovania prevádzkových pokynov môže byť hráč vykázaný z golfového ihriska bez náhrady poplatku za hru.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri