Miestne pravidlá sú určené pre hráčov na tréningových plochách a na golfovej akadémii Little Bear, Tále.

1. HRACÍ ČAS 9 JAMIEK:

  • 3 hráči: 1 hod. 10 min.
  • 4 hráči: 1 hod. 40 min.
2. PÔDA V ABNORMÁLNOM STAVE (pravidlá 15, 16):

a) Malé stromčeky do výšky dĺžky jednej palice alebo stromčeky spevnené podpornými kolíkmi, prekážajúce v hráčovom postoji, pozícii lopty alebo v priestore zamýšľaného švihu.

b) Poškodenie, ktoré je evidentne spôsobené zvieracími kopytami je pôdou v oprave, od ktorej je dovolená beztrestná úľava, podľa Pravidla16.1. Ale na jamkovisku, ako dodatočná možnosť, môže byť takéto poškodenie opravené podľa Pravidla 13.1.

c) Všetky plochy označené bielou čiarou, alebo modrými kolíkmi. 

d) Francúzske drenáže (drenážne šachty vyplnené štrkom).

e) Trávové záplaty nachádzajúce sa priestore štandardnej zóny, pokrývajúce napr. drenážne šachty.

f) Stožiare s osvetlením.

3. HRANICE IHRISKA (pravidlo 27-1):
  1. Jamka 1 /červená/ a 9 /biela/  – línia asfaltovej cesty
  2. Jamka 2 /červená/ a 8 /biela/ – línie asfaltovej cesty
  3. Jamka 7 /červená/ a 2,3 /biela/ – línia asfaltovej cesty 
  4. Jamka 6 /červená/ – línia hranica asfaltovej a pieskovej cesty 

Hra a pohyb na golfovom ihrisku Little Bear je na vlastné riziko.

Žiadame hráčov, aby dodržiavali golfovú etiketu a miestne pravidlá Little Bear, vracali späť vytrhnuté drny na fairwayoch, zasýpali divoty na odpaliskách a na greenoch vypichovali stopy po dopade loptičky. Ďakujeme za spoluprácu.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri