Nesúťažný výsledok sa týka HCP kat. 26,5 – 36 a 37 – 54.
Poplatok za spracovanie nesúťažného výsledku: 6 € / 1 hráč

Registračný postup pre spracovanie nesúťažného výsledku:
1. nahlásenie hráčov vo flighte (hráčov hrajúcich nesúťažný výsledok aj sprevádzajúcich hráčov) na recepcii Gray Bear
2. vo flighte musí byť hráč s presným HCP 26,4 a nižším
3. nesúťažný výsledok sa hrá z bielych odpalísk na 18 jamiek
4. po ukončení hry je potrebné skorkartu odovzdať na recepcii Gray Bear (posledný štart na hru na nesúťažný výsledok o 13.00 hod)
5. výsledok bude zapísaný a vyhodnotený na serveri SKGA

Nesúťažný výsledok pre hráčov a kluby
Na základe uznesenia prezídia z 24.7.2007 sa od 1.8.2007 môže aplikovať na zmenu HCP „Nesúťažný výsledok“ pri dodržaní podmienok HCP EGA a SKGA :

18. NESÚŤAŽNÝ VÝSLEDOK (HCP systém EGA, vyd. 20. januára 2007)
18.1 Národný zväz môže upraviť a určiť podmienky, ktoré sú dôležité vzhľadom na nesúťažné výsledky.
18.2 Nesúťažný výsledok je stablefordový výsledok získaný pri hre za hendikepových podmienok v inej súťaži, než je kvalifikačná súťaž. Nesúťažné výsledky získané v súlade s aplikáciou bodov 18.3, 18.4 a 18.5 sú pre určenie hendikepov platné.
18.3 Hráč môže výsledok označiť za Nesúťažný výsledok len v prípade, že ho dosiahol na ihrisku ohodnotenom národným zväzom.
18.4 Len hráči v hendikepovej kategórii 5 a 6 môžu pre určenie hendikepu uplatniť nesúťažný výsledok.
18.5 Nesúťažný výsledok sa počíta pre určenie hendikepu len vtedy, ak hráč pred začiatkom hraného kola zaregistruje kolo na sekretariáte klubu (recepcii ihriska). Klub je povinný výsledok zapísať na server SKGA v deň odohraného kola . Zápis výsledkovej karty musí obsahovať tieto údaje požadované pre turnaje národným zväzom:
a. dátum hraného kola
b. meno zapisovateľa (resp. jeden z hráčov), maximálny presný HCP 26.4
c. hráčov presný hendikep EGA
d. hráčov hrací hendikep EGA
e. použitá sada odpalísk

18.6 Hráč musí údaje požadované pod bodom 18.5 uviesť aj na svojej výsledkovej karte lístku a musí vrátiť výsledkový lístok podpísaný zapisovateľom a hráčom.
18.7 Ak hráč po registrácii v prihlasovacom zozname nevráti svoj výsledkový lístok, je pre účely určenia hendikepu zaregistrované jeho nevrátenie (NO RETURN).
18.8 SKGA obmedzuje počet nesúťažných výsledkov v kalendárnom dni na jeden (1). Na základe nesúťažného výsledku sa nesmie znížiť hráčov presný hendikep do hendikepovej kategórie 4 a nižšie,

Definícia podľa HCP EGA :
2.8 HENDIKEPOVÉ PODMIENKY (HANDICAP CONDITIONS). „Hendikepové podmienky “ sú splnené, len ak:
• hrané kolo sa odohrá na ihrisku členského klubu,
• hrané kolo sa odohrá na premeranom ihrisku, u ktorého celková dĺžka 18 jamiek nie je kratšia ako 2750 metrov,
• ihrisko bolo ohodnotené národným zväzom v súlade s USGA course rating System,
• dĺžka hraného ihriska nebola zmenená o viac ako 100 metrov oproti dĺžke oficiálneho premerania ihriska.
• hrané kolo sa hrá v súlade s pravidlami golfu vydanými R&L Rules Limite a autorizovanými miestnymi pravidlami,
• prípustná je hra na rany, proti par alebo stableford za predpokladu, že proti par a stableford sa hrá s plným uplatnením Handicap Allowance (= 100% x hrací hendikep EGA),
• výsledok je zapísaný zapisovateľom.

12.12. Používanie Stablefordového opravného koeficientu (CSA)
Náhradným mechanizmom (namiesto CSA) chrániaceho hráča je 10% klauzula pre nezvyšovanie hendikepov, ktorú prijala SKGA ako náhradu za CSA, vzhľadom na výkonnostné podmienky hráčov na Slovensku a zosúladenie sa s českým serverom tak, aby bolo možné vzájomne započítavať úpravy HCP.
Toto povinné náhradné pravidlo kompenzuje situáciu, kedy podmienky pre hru sú natoľko odlišné od očakávaného normálu, že započítanie výsledkov pre hendikepové účely by nebolo spravodlivé. Pokiaľ v turnaji zahrá výsledok vo svojej ochrannej zóne alebo lepší menej ako 10% hráčov s EGA hendikepom, nedochádza plošne k zvyšovaniu hendikepov. Je nutné vedieť, že toto sa týka len hráčov s EGA hendikepom tj. 36 a lepším. Hráči s klubovým hendikepom (37-54) nie sú zahrnutí do množiny hráčov, z ktorých sa vypočíta spomínaných 10%, klubové hendikepy sa na základe výsledkov kola nezvyšujú (nezhoršujú). Tiež sa to netýka nesúťažných výsledkov, ale len turnajových kôl, a to len pri splnení minimálnej podmienky účasti aspoň 10 hráčov s EGA hendikepom.

Prihlasovanie sa na server SKGA (CGF)
Dnešným dňom je spustené na oboch serveroch prihlasovanie sa členským číslom SKGA. Hráč pre jednoznačnú identifikáciu je povinný prihlasovať sa na turnaje na Slovensku a v Čechách svojim členským číslom (posledných päť číslic vrátane núl).

Aktuálne akcie a balíky

Partneri