Nové Pravidlá golfu 2019


Pravidlá golfu prešli v roku 2019 reformou. Prinášame kompletný text Pravidiel golfu 1 – 24


I. Všeobecné pravidlá golfovej hry (Pravidlá 1-4)


Pravidlo 1 – Golfová hra, Správanie hráča a Pravidlá

Podstata Pravidla I: Pravidlo I predstavuje hráčovi tieto základné princípy hry:

  • Hraj ihrisko v takom stave, ako ho nájdeš a hraj loptu ako leží.
  • Hraj podľa Pravidiel a v súlade s podstatou a duchom hry.
  • Ste zodpovedný za uplatňovanie vašich vlastných trestov ak porušíte Pravidlo, tak že nemôžete získať žiadnu potenciálnu výhodu nad súperom v hre na jamky, alebo inými hráčmi v hre na rany.

1.1 Golfová hra

Golf je hrou, pri ktorej sa na ihrisku počas kola odohrá 18 (alebo menej) jamiek, odpaľovaním lopty golfovou palicou.

Každá jamka sa začína zahratím lopty z odpaliska a končí dohratím lopty do jamky na jamkovisku. Alebo keď Pravidlá hovoria, že jamka je dohratá inak.

Pri každej rane, hráč:

  • hrá ihrisko v takom stave, ako ho on, alebo ona, nájde, a
  • hrá loptu ako leží.

Ale existujú výnimky, pri ktorých Pravidlá golfu dovoľujú hráčovi upraviť podmienky na ihrisku a vyžadujú, alebo umožňujú hrať loptu z iného miesta, ako to, na ktorom leží.


1.2 Štandardy správania sa hráča

a. Správanie očakávané od všetkých hráčov

Od všetkých hráčov sa očakáva hra v súlade s jej podstatou a duchom tým, že:

  • Jednajú v zmysle integrity hry – napríklad, dodržiavaním Pravidiel, uplatňovaním trestov a čestným správaním pri všetkých aspektoch hry.
  • Prejavujú ohľad voči iným – napríklad, hratím v optimálnom tempe, dohliadaním na bezpečnosť hráčov, a nerušením iných hráčov pri hre.
  • Prispievajú k dobrej starostlivosti o ihrisko – napríklad, upravovaním divotov, hrabaním piesku v pieskových prekážkach, opravovaním priehlbín po dopade lopty.

Nie je žiadny trest, podľa Pravidiel, pri nedodržaní týchto zásad s výnimkou, keď Súťažný výbor môže diskvalifikovať hráča za správanie v rozpore s podstatou a duchom hry, ak usúdi, že sa hráč dopustil vážneho nešportového správania. Tresty, iné ako diskvalifikácia, môžu byť hráčovi za nešportové správanie udelené len vtedy, ak sú tieto tresty zahrnuté v Kódexe správania podľa Pravidla 1.2b.

Kompletné pravidlá golfu

Obrázkové prílohy k principiálnym zmenám

Ilustrácie k pravidlu 3e

Aktuálne akcie a balíky

Partneri