Prevádzkové časy golfovej akadémie Little Bear:

Golfová sezóna je ukončená. Tešíme sa na Vás na jar 2021!


Prevádzkové časy tréningových plôch:

Putting & chipping green

Tréning na cvičných plochách na Little Bear je možný len s vlastnými loptičkami.

Tréning a hra je možná po rezervácii vopred osobne alebo telefonicky na golfovej recepcii:
tel.: +421 48 6712 512 alebo on-line cez aplikáciu golfového klubu Tále.

Prevádzkové časy Little Bear, mobilná aplikácia Golfového klubu Tále

V prípade záujmu o zapožičanie ručného trolley vás prosíme poplatok za trolley (5 €) uhradiť pred hrou v golfovej recepcii.


Nočný golf na Little Bear:

Členovia golfového klubu Tále: denne v čase od 20:00 – 24:00 hod.

Nečlenovia golfového klubu Tále: piatky a soboty v čase 20:00 – 24:00 hod.

  • Tee-time je potrebné si rezervovať do 17:00 hod, posledný možný tee-time o 22:00 hod.
  • Kľúč od osvetlenia Vám odovzdá pracovník SBS v Apartmánovom dome Gray Bear.

Na ceny green fee za hru na Little Bear sa nevzťahujú recipročné zľavy ani žiadné iné zľavy.

Prevádzkové časy Little Bear akadémie
Nočný golf na Little Bear akadémii Tále

Aktuálne akcie a balíky

Partneri